مرحله 5/1
مشتري محترم
توجه به نكات زير مي‌تواند خدمت رساني ما به شما را موثر‌تر و پربارتر كند:
 • به علت محدوديت ظرفيت پذيرش اينترنتي، لازم است در زمان تعيين شده به تعميرگاه انتخاب شده مراجعه نماييد. حذف نمودن نوبت انتخاب شده يا عدم حضور در زمان مقرر، انتخاب بقيه مشتريان را با مشكل روبرو مي‌سازد. لذا خواهشمند است در زمان انتخاب شده مراجعه نماييد. انتخاب جديد، بعد از يك هفته از انتخاب قبلي ميسر خواهد بود.
 • قبل از تحويل خودرو به تعميرگاه، نسبت به خارج نمودن لوازم شخصي خود اقدام نماييد.
 • براي جلوگيري از مشكلات آتي، خواهشمند است هنگام تحويل خودرو به تعميرگاه و به منظور رويت بهتر، بدنه خودرو تميز و فاقد هرگونه آلودگي باشد تا امكان شناسايي ايرادات بدنه ميسر باشد.
 • براي اخذ خدمات گارانتي، همراه داشتن كارت گارانتي در هنگام تحويل خودرو الزامي است. در صورت عدم ارائه كارت گارانتي، كليه خدمات بصورت آزاد محاسبه خواهد شد.
 • ترخيص خودرو فقط در ازا ارائه برگ ترخيص به دارنده برگه انجام خواهد شد. لذا در حفظ و نگهداري اين برگه كوشا و هنگام ترخيص خودرو، ارائه آن الزامي مي‌باشد.
  • در ايام تعطيلات رسمي و جمعه ها نوبت دهي مسدود مي باشد .
  • در هنگام پذيرش ، پيش بيني هزينه خدمات تعميرگاهي ،‌ قطعات و زمان تحويل به اطلاع مشتريان محترم خواهد رسيد كه حتماً اين اطلاعات را از ايشان كسب نماييد .
  • چنانچه نقص فني مربوط به موارد ايمني و احتمال خطر براي سرنشين باشد ( سيستم ترمز ، ايربگ ، ‌باك و سيستم سوخت رساني و . . . ) ، ضروري است ضمن تماس با عامليت و با هماهنگي پذيرشگر و كارشناس فني جهت چگونگي انتقال خودرو به عامليت اقدام نماييد . بديهي است ، در اين شرايط خودرو بدون اخذ نوبت پذيرش خواهد شد .